CRNOGORSKO

S ponosom možemo garantovati da je naše meso Crnogorskog porijekla. Uzgoj pilića je na našim farmama u Nikšiću, stočna hrana kojom se pilići hrane je od Crnogorskog proizvođača, klanična obrada se vrši u našoj živinskoj klanici. Ambalaža za pakovanje našeg mesa je od Crnogorskog proizvođača.

Zdrastvena, sanitarna i veterinarska kontrola čitave naše proizvodnje je pod kontrolom Crnogorskih nadležnih institucija. Radna snaga je sa lokalnog – Nikšićkog područja. Svi pomoćni inputi za proizvodnju: energenti i prateće usluge itd. su od Crnogorskih privrednih društava.

I na kraju imperativ nam je da naše meso nađe put do trpeze svakog Crnogorskog potrošača preko domaćih mesara, trgovina, restorana i hotela.

Postoji mnogo načina da se proizvede pileće meso. U nekim zemljama oni hrane piliće sa hormonima da bi doveli do bržeg rasta pilića. Ponekad piliće hrane sa jeftinijom hranom (GMO aditivima). Takođe punjenje vodom pilećeg mesa je stari i ružni dio pileće industrije u nekim djelovima svijeta. Sve ove metode nose rizik za Vaše zdravlje. Zbog toga mi prodajemo samo 100% Crnogorski proizvod, bez sastojaka od animalnog porijekla ili GMO aditivima i vodom. To je naše obećanje!