KVALITETNO I ZDRAVO

Jednostavno, kada jednom probate naše meso vi ćete upamtiti taj ukus, i onda ćete ga tražite ponovo. Naše meso je značajno mekše i ima specifičan ukus, ali jednostavno nije moguće riječima to opisati. Tek kada ga probate, priča postaje jednostavnija jer shvatate šta ste pojeli i koliko se to razlikuje od svega što ste do tada probali. Praktično, naš proizvod prodaje sam sebe jer je kvalitetan, a kvalitet uvijek nađe svoj put do kupca.
Ovo potkrepljujemo činjenicama da se uzgoj pilića odvija u savremenim objektima sa opremom u istima koja omogućava izvanredan ambijent za odrastanje pilića. Humanost u odnosu sa pilićima tokom njihovog odgoja je podignut na najveći nivo. Stočna hrana koju konzumiraju naši pilići je od crnogorskog proizvođača bez dodataka bilo kojih sastojaka animalnog porijekla i bez GMO žitarica. Ishrana pilića je “po volji” tako da je pilićima u svakom momentu dostupna hrana u količini koju oni žele da unesu u organizam. Suva prostirka – sjeckana slama se svakodnevno dodaje tako da se onemogući da pilići “borave” na vlažnoj prostirci. Odmor od dva sata tokom 24 sata bez svjetala je takođe jedan od humanih pristupa samom uzgoju.

Svakodnevna dezinfekcija svih prostorija, opreme i sredstva za rad koja je inače redovna procedura dodatno direktno utiče na kvalitet našeg mesa.

Na kraju, naše meso kao finalni proizvod ne sadrži bilo kakvu vrstu injektovane vode ili nekog aditiva koji veže vodu za meso, tako kad kupac kupi naš proizvod siguran je u to da je kupio isto u 100 % količini bez vezane vode u meso.