Prodajna mjesta u Herceg Novom:

Mesara “Miljanić”

Mesara “Jovanović”

”Aroma marketi” – Bolje snadbjeveni objekti

”Idea marketi ” – Bolje snadbjeveni objekti