Prodajna mjesta u Kotoru:

Mesara ‘’Brković”

”Aroma marketi” – Bolje snadbjeveni objekti

”Idea marketi ” – Bolje snadbjeveni objekti