INOVATIVNI

Naša firma koristi najnovije prinicipe proizvodnje zasnovanim na što humanijim uslovima za uzgoj pilića. Koristeći analize poznatog univerziteta “Cornell” https://www.cornell.edu/ iz Itake, Njujork, SAD došli smo na ideju puštanja muzike na našim farmama. Sa predstavnicima tog istaknutog univerziteta smo u stalnoj komunikaciji. Takođe oni su nas povezali sa Univerzitetom u Džordžiji https://www.uga.edu/, koji je takođe uspješno organizovao istraživanja na polju živinarstva i čiji predstavnici nam takođe pomažu savjetima i ustupanjem naučnih radova.
Istraživanja o pozitivnim efektima muzike na razvoj pilića radili su istaknuti profesori: Gospodin Gadi Gvaryahu, Gospodin Dan Cunningham i Gospodin Art Tienhoven http://articles.chicagotribune.com/1987-11-02/news/8703220285_1_chickens-increase-egg-production-feed i zaključili su da puštanje muzike ima pozitivne efekte na kvalitet pilećeg mesa.

Muzika stvara ambijent za što humaniji razvoj naših pilića a to će dovesti do rezultata boljeg kvaliteta mesa. Muzika koja se koristi u ovom procesu proizvodnje jeste isključivo klasična muzika koja svojim mirnim tonovima dovodi do smanjenja stresa, ujednačenosti u ishrani i smirenosti pilića tokom njihovog uzgoja.

U nastavku možete na navedenom linku pogledati istraživanja sprovedena od strane ovih naučnika:
https://www.google.com/patents/US5010851,https://www.google.com/patents/US4913092?dq=ininventor:%22Danis+L.+Cunningham%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3yuzijZvPAhWiE5oKHQ9qCCgQ6AEIHjAA

Naš isključivi cilj jeste povećanje kvaliteta mesa kako bi naši kupci bili zadovoljni i srećni što su kupili zdravo meso za sebe i svoju porodicu.